Elektronický mincíř RON 3025

RON 3025 je nejmenší kompaktní jeřábová váha. Díky principùm jednoduchosti obsluhy byl tento silomìr vyvinut tak, aby mohl být používán jako pøíruèní, byl uživatelsky nastavitelný a použitelný pro jakoukoliv aplikaci. Displej je o velikosti 25 mm (1“) a je z tekutých krystalů (LCD). Systém je vybaven také průmyslovou verzí klávesnice, která umožňuje její ovládání např. v rukavicích

Bezpeènostní faktor: 5 : 1
Ochrana proti pøetížení: 200 %
Maximální odchylka: 0,1 % + 1 vážicí krok
Provedení: Robustní hliníkové pouzdro, pokryto iridiem a potaženo PU
Displej: Z tekutých krystalù (LCD), 4 místa a znaménko -, zobrazuje jednotky,stav set-pointù, mìøící rychlost, datum a èas, nejvyšší dosaženou hodnotu, celkovou hmotnost, nízký stav baterií, ovládací instrukce a zprávy pro obsluhu
Napájení: 3xAA monočlánky 1,5V/3AH - 2000 hodin provozu
Provozní teplota: - 15 až + 80 °C
Prostøedí: procesor je plnì odolný vùèi povìtrnostním vlivùm, krytí IP65
Volitelné pøíslušenství: vyšší přesnost - 0,5% z plné zátěžě

blok pro uchování až 2000 vážení
Vstupy a výstupy: konektor (9 PIN samice, typ D)
2V v plném rozsahu
Set-pointy: kontrolní výstup s nastavitelnou hysterezí
RS-232: propojení k tiskárnì èi PC
Modulový výstup: modulace frekvence pro dálkové ovládání
Nabíjení: nabíjecí vstup s kontrolkou

[CNW:Counter]

webarchitect eBRÁNA
[CNW:Counter]